Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

forget

Bản dịch
quên
I
tôi
am
đang
not
không
không phải là
going
đang đi
đi
to
để
vào
đối với
forget
quên
the
(article)
keys
chìa khoá
.
Tôi sẽ không quên những chiếc chìa khóa.
Có 4 lời bình
I
tôi
am
đang
not
không
không phải là
going
đang đi
đi
to
để
vào
đối với
forget
quên
this
này
việc này
điều này
honor
danh dự
.
Tôi sẽ không quên vinh dự này.
Có 1 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
says
nói
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
drinks
uống
to
để
vào
đối với
forget
quên
.
Anh ấy nói anh ấy uống để quên.
Có 20 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của forget


PersonPresentPast
Iforgetforgot
he/she/itforgetsforgot
you/we/theyforgetforgot
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.