Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

football

Bản dịch
bóng đá, bóng bầu dục Mỹ
Soccer
bóng đá
is
đang
like
giống như
giống
như
a
một
religion
tôn giáo
đạo
tín ngưỡng
in
trong
vào
Germany
nước Đức
Đức
.
Bóng đá giống như là một tôn giáo ở nước Đức.
Có 1 lời bình
Soccer
bóng đá
is
đang
more
more...than
nhiều .... hơn
hơn
nhiều hơn
popular
phổ biến
nổi tiếng
than
more...than
nhiều .... hơn
hơn
tennis
quần vợt
.
Bóng đá thì phổ biến hơn quần vợt.
Có 14 lời bình
Do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
like
thích
giống như
giống
soccer
bóng đá
?
Bạn có thích bóng đá không?
Có 12 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.