food

Bản dịch
thức ăn, thực phẩm
We
chúng tôi
eat
ăn
the
(article)
food
thực phẩm
thức ăn
.
Chúng tôi ăn thức ăn.
Có 10 lời bình
We
chúng tôi
eat
ăn
food
thực phẩm
thức ăn
.
Chúng ta ăn thức ăn.
Có 6 lời bình
We
chúng tôi
have
food
thực phẩm
thức ăn
.
Chúng tôi có đồ ăn.
Có 26 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.