Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

follows

Bản dịch
theo, theo sau, tiếp theo
Chia động từ của follow
A
một
man
người đàn ông
đàn ông
follows
theo sau
theo
tiếp theo
us
chúng ta
chúng tôi
.
Một người đàn ông đi theo chúng tôi.
Có 14 lời bình
Sunday
chủ nhật
follows
theo sau
theo
tiếp theo
Saturday
thứ bảy
.
Chủ Nhật theo sau thứ Bảy.
Có 18 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
follows
theo sau
theo
tiếp theo
me
tôi
.
Anh ta theo sau tôi.
Có 7 lời bình

Tất cả thể động từ của follow


Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.