Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

following

Bản dịch
My
của tôi
cat
con mèo
mèo
is
đang
following
đi theo
theo
me
tôi
.
Con mèo của tôi đang đi theo tôi.
Có 2 lời bình
She
cô ấy
cô ta
is
đang
following
đi theo
theo
me
tôi
.
Cô ấy đang đi theo tôi.
Có 14 lời bình
We
chúng tôi
are
đang
only
chỉ
chỉ có
duy nhất
following
đi theo
theo
a
một
map
bản đồ
.
Chúng tôi chỉ đang đi theo một tấm bản đồ.
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của follow


Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.