Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

flowers

Bản dịch
hoa, những bông hoa
All
tất cả
mọi
đều
the
(article)
flowers
những bông hoa
hoa
in
trong
vào
the
(article)
garden
vườn
khu vườn
sân
are
thì
yellow
màu vàng
vàng
.
Tất cả những bông hoa trong vườn có màu vàng.
Có 2 lời bình
The
(untranslated)
houses
những ngôi nhà
with
với
cùng
bằng
flowers
những bông hoa
hoa
Những ngôi nhà với những bông hoa
Có 2 lời bình
There
thereare
ở kia
ở đó
đó
are
thereare
đang
thì
many
nhiều
red
đỏ
màu đỏ
flowers
hoa
những bông hoa
in
trong
vào
the
(article)
garden
vườn
khu vườn
sân
.
Có nhiều bông hoa đỏ trong vườn.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.