Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

flower

Bản dịch
hoa, đoá hoa
This
flower
is
yellow
,
but
the
rest
is
blue
.
Bông hoa này màu vàng, nhưng số còn lại thì màu xanh dương.
Có 2 lời bình
This
flower
is
yellow
,
but
the
rest
is
blue
.
Bông hoa này màu vàng, nhưng số còn lại thì màu xanh dương.
Có 2 lời bình
Which
flower
do
you
love
?
Bạn thích hoa nào?
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.