Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

flower

Bản dịch
hoa, đoá hoa
This
này
việc này
điều này
flower
hoa
đoá hoa
is
bị
yellow
màu vàng
vàng
,
but
nhưng
the
(article)
rest
số còn lại
nghỉ
nghỉ ngơi
is
bị
blue
xanh dương
màu xanh da trời
màu xanh nước biển
.
Bông hoa này màu vàng, nhưng số còn lại thì màu xanh dương.
Có 2 lời bình
Which
nào (tạo câu hỏi mang tính chọn lựa)
nào
flower
hoa
đoá hoa
do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
love
yêu
tình yêu
?
Bạn thích hoa nào?
Có 3 lời bình
This
này
việc này
điều này
flower
hoa
đoá hoa
is
bị
yellow
màu vàng
vàng
,
but
nhưng
the
(article)
rest
số còn lại
nghỉ
nghỉ ngơi
is
bị
blue
xanh dương
màu xanh da trời
màu xanh nước biển
.
Bông hoa này màu vàng, nhưng số còn lại thì màu xanh dương.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.