Tiếng Anh

flag

Tiếng Việt
cờ, lá cờ

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
flagSốsố ítVí dụThe colors of the flag are red and white.Bản dịchNhững màu sắc của lá cờ là màu đỏ và màu trắng.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.