Tiếng Anh

finish

Tiếng Việt
xong, hoàn tất, hoàn thành

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
finishedVí dụYesterday I finished the job.Bản dịchHôm qua tôi đã làm xong công việc.
finishedVí dụHe has finished his work.Bản dịchAnh ấy đã hoàn thành công việc của anh ấy.
finishVí dụI am going to finish reading this letter.Bản dịchTôi sẽ hoàn thành việc đọc lá thư này.

chia động từ finish

PersonPresentPast
Ifinishfinished
he/she/itfinishesfinished
you/we/theyfinishfinished
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.