Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

finish

Bản dịch
xong, hoàn tất, hoàn thành
I
tôi
am
amgoingto
sẽ
sắp
đang
going
amgoingto
sẽ
sắp
đang đi
đi
to
amgoingto
sẽ
sắp
vào
đối với
với
finish
hoàn tất
kết thúc
hoàn thành
reading
đọc
đang đọc
bài đọc
this
việc này
này
điều này
letter
bức thư
lá thư
thư
.
Tôi sẽ hoàn thành việc đọc lá thư này.
Có 4 lời bình
The
(article)
lawyers
luật sư (số nhiều)
are
đang
thì
not
không
không phải là
going
đang đi
đi
to
vào
đối với
với
finish
hoàn tất
kết thúc
hoàn thành
this
này
việc này
điều này
week
tuần
.
Những luật sư sẽ không xong tuần này.
Có 8 lời bình
We
chúng tôi
are
aregoingto
sẽ
sắp sửa
thì
going
aregoingto
sẽ
sắp sửa
đang đi
đi
to
aregoingto
sẽ
sắp sửa
để
vào
đối với
finish
xong
hoàn tất
kết thúc
eating
ăn
.
Chúng tôi sẽ ăn xong.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của finish


PersonPresentPast
Ifinishfinished
he/she/itfinishesfinished
you/we/theyfinishfinished
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.