Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

find

Bản dịch
tìm thấy, tìm ra, kiếm thấy
Find
the
cat
!
Tìm ra con mèo đi!
Có 26 lời bình
Find
her
!
Tìm ra cô ấy đi!
Có 22 lời bình
They
find
.
Họ tìm thấy.
Có 34 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của find


PersonPresentPast
Ifindfound
he/she/itfindsfound
you/we/theyfindfound

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.