Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

find

Bản dịch
tìm thấy, tìm ra, kiếm thấy
Find
kiếm ra
tìm ra
tìm thấy
the
thecat
con mèo
(article)
cat
thecat
con mèo
con mèo
mèo
!
Tìm ra con mèo đi!
Có 26 lời bình
Find
kiếm ra
tìm ra
tìm thấy
her
cô ấy
của cô ấy
!
Tìm ra cô ấy đi!
Có 22 lời bình
They
họ
chúng
find
kiếm ra
tìm ra
tìm thấy
.
Họ tìm thấy.
Có 34 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của find


PersonPresentPast
Ifindfound
he/she/itfindsfound
you/we/theyfindfound

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.