Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

finally

Bản dịch

cuối cùng, rốt cuộc

Finally
we
pay
the
man
.

Cuối cùng chúng tôi trả tiền người đàn ông.

Có 37 lời bình

Finally
it
works
again
.

Cuối cùng nó hoạt động lại.

Có 9 lời bình

Finally
!

Cuối cùng!

Có 24 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.