finally

Bản dịch
cuối cùng, rốt cuộc
Finally
cuối cùng
rốt cuộc
we
chúng tôi
pay
trả tiền
trả
thanh toán
the
theman
người đàn ông
(article)
man
theman
người đàn ông
người đàn ông
đàn ông
.
Cuối cùng chúng tôi trả tiền người đàn ông.
Có 37 lời bình
Finally
cuối cùng
rốt cuộc
it
works
hoạt động
làm việc
again
lại
lần nữa
.
Cuối cùng nó hoạt động lại.
Có 9 lời bình
Finally
cuối cùng
rốt cuộc
!
Cuối cùng!
Có 24 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.