Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

film

Bản dịch
phim, bộ phim
His
của anh ấy
film
bộ phim
phim
won
đã giành được
đã giành
đã có được
an
một
An (proper name)
award
giải thưởng
phần thưởng
.
Bộ phim của anh ấy đã giành được một giải thưởng.
Có 5 lời bình
His
của anh ấy
film
bộ phim
phim
won
đã giành được
đã giành
đã có được
an
một
An (proper name)
award
giải thưởng
phần thưởng
.
Bộ phim của anh ấy đã giành được một giải thưởng.
Có 5 lời bình
I
tôi
went
đã đi
with
với
cùng
bằng
my
của tôi
husband
chồng
to
để
với
đối với
see
xem
trông thấy
thấy
that
đó
điều đó
việc đó
film
bộ phim
phim
.
Tôi đã đi với chồng của mình để xem bộ phim đó.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.