fill

Bản dịch
rót, lấp, đổ
We
chúng tôi
fill
đổ
lấp
rót
our
của chúng tôi
bags
túi (số nhiều)
.
Chúng tôi đổ đầy những cái túi của mình .
Có 18 lời bình
I
tôi
fill
đổ
rót
lấp
the
(article)
bottle
chai
bình
with
với
bằng
cùng
oil
dầu
.
Tôi rót đầy dầu vào chai.
Có 21 lời bình
I
tôi
fill
đổ
rót
lấp
the
(article)
bottle
chai
bình
with
với
bằng
cùng
milk
sữa
.
Tôi rót đầy sữa vào chai.
Có 18 lời bình

Tất cả thể động từ của fill

PersonPresentPast
Ifillfilled
he/she/itfillsfilled
you/we/theyfillfilled
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.