Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

fields

Bản dịch
những cánh đồng, những đồng ruộng
We
chúng tôi
run
chạy
chạy bộ
through
xuyên qua
qua
đến
the
(article)
fields
những cánh đồng
những đồng ruộng
.
Chúng tôi chạy xuyên qua những cánh đồng.
Có 5 lời bình
The
(article)
family
gia đình
nhà
works
làm việc
hoạt động
in
trong
vào
the
(article)
fields
những cánh đồng
những đồng ruộng
.
Gia đình làm việc ở những cánh đồng.
Có 2 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.