Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

feet

Bản dịch
đôi chân, đôi bàn chân
She
cô ấy
cô ta
has
small
nhỏ
feet
đôi bàn chân
đôi chân
.
Cô ấy có đôi bàn chân nhỏ.
Có 6 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.