Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

father

Bản dịch
bố, cha, ba
As
như
với tư cách là
khi
they
chúng
họ
say
nói
,
like
likefather,likeson
con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
hổ phụ sinh hổ tử
cha nào con nấy
giống như
giống
như
father
likefather,likeson
con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
hổ phụ sinh hổ tử
cha nào con nấy
cha
ba
bố
,
like
likefather,likeson
con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
hổ phụ sinh hổ tử
cha nào con nấy
giống như
giống
như
son
likefather,likeson
con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
hổ phụ sinh hổ tử
cha nào con nấy
con trai
.
Như họ nói, cha nào con nấy.
Có 13 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
and
với
my
của tôi
father
bố
cha
ba
are
đang
brothers
anh em
những người em
những người anh
.
Ông ấy và bố tôi là anh em.
Có 34 lời bình
How
như thế nào
làm sao
is
đang
bị
your
của bạn
father
bố
cha
ba
?
Bố của bạn có khỏe không?
Có 27 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.