fast

Bản dịch
nhanh
Fast
nhanh
food
thức ăn
thực phẩm
is
bị
popular
phổ biến
nổi tiếng
in
trong
vào
the
(article)
city
thành phố
.
Thức ăn nhanh thì phổ biến trong thành phố.
Có 4 lời bình
The
(article)
flight
chuyến bay
was
đã là
đã
very
rất
fast
nhanh
.
Chuyến bay đã là rất nhanh.
Có 7 lời bình
The
(untranslated)
brown
màu nâu
nâu
horse
con ngựa
ngựa
is
đang
fast
nhanh
.
Con ngựa màu nâu thì nhanh.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.