farmer

Bản dịch
nông dân
My
của tôi
father
cha
ba
bố
is
đang
a
một
farmer
nông dân
.
Bố tôi là một nông dân.
Có 13 lời bình
I
tôi
am
đang
a
một
farmer
nông dân
.
Tôi là một nông dân.
Có 16 lời bình
They
họ
chúng
are
thì
not
không phải là
không
farmers
nông dân
.
Họ không phải là những nông dân.
Có 23 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.