Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

far

Bản dịch
xa
We
chúng tôi
are
đang
thì
still
vẫn
far
xa
from
từ
there
ở đó
đó
ở kia
.
Chúng tôi còn ở xa chỗ đó.
Có 8 lời bình
Is
đang
bị
it
far
xa
from
từ
here
đây
ở đây
?
Nó có xa đây không?
Có 12 lời bình
Far
xa
from
từ
here
đây
ở đây
Cách xa đây
Có 20 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.