Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

familiar

Bản dịch
quen thuộc, thân thuộc
His
của anh ấy
name
tên
is
đang
familiar
quen thuộc
thân thuộc
to
đối với
với
vào
us
chúng tôi
chúng ta
.
Tên của anh ấy thì quen thuộc với chúng tôi.
Có 36 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
familiar
quen thuộc
thân thuộc
to
với
đối với
vào
me
tôi
.
Anh ấy thì quen thuộc với tôi.
Có 31 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.