Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

fall

Bản dịch
thu, mùa thu, ngã
He
will
fall
in
love
with
her
.
Anh ấy sẽ yêu chị ấy.
Có 9 lời bình
She
will
fall
down
.
Cô ấy sẽ rơi xuống.
Có 11 lời bình
They
will
fall
in
love
with
each
other
.
Họ sẽ yêu nhau.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.