Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

exit

Bản dịch
lối ra, lối thoát
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
goes
đi
through
qua
xuyên qua
đến
the
(article)
exit
lối ra
lối thoát
.
Anh ta đi qua lối ra .
Có 7 lời bình
The
(article)
exit
lối ra
lối thoát
is
bị
to
để
vào
đối với
the
(article)
right
bên phải
phải không?
quyền
.
Lối ra ở bên phải .
Có 8 lời bình
Where
ở đâu
đâu
nơi mà (conjunction)
is
đang
the
(article)
exit
lối ra
lối thoát
?
Lối ra thì ở đâu?
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.