Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

excellent

Bản dịch
tuyệt vời, tuyệt hảo, xuất sắc
I
tôi
am
đang
an
một
An (proper name)
excellent
tuyệt vời
tuyệt hảo
xuất sắc
wife
vợ
for
cho
đối với
trong (time)
him
anh ấy
.
Tôi là một người vợ tuyệt vời cho anh ấy.
Có 9 lời bình
She
cô ấy
cô ta
writes
viết
viết cho
excellent
xuất sắc
tuyệt vời
ưu tú
books
những quyển sách
sách
những cuốn sách
.
Cô ấy viết những quyển sách xuất sắc.
Có 10 lời bình
Our
của chúng tôi
food
thức ăn
thực phẩm
is
đang
bị
excellent
tuyệt hảo
tuyệt vời
xuất sắc
.
Thức ăn của chúng tôi thì tuyệt hảo.
Có 11 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.