Tiếng Anh

exactly

Tiếng Việt
chính xác, đúng

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
exactlyVí dụWe have exactly a minute.Bản dịchChúng tôi có chính xác một phút.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.