Tiếng Anh

everyone

Tiếng Việt
mọi người, ai cũng

Câu mẫu

Từ vựngSốGiới tínhVí dụBản dịch
everyoneSốsố ítGiới tínhGiống đựcVí dụEveryone I know speaks well of her.Bản dịchTất cả mọi người tôi biết nói tốt về cô ấy.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.