Tiếng Anh

ever

Tiếng Việt
bao giờ, từng

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
everVí dụIs he ever here with you?Bản dịchAnh ta có bao giờ ở đây với bạn?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.