Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

evening

Bản dịch
tối, buổi tối, chiều tối
We
chúng tôi
have
a
một
party
bữa tiệc
buổi tiệc
đảng
tomorrow
ngày mai
evening
buổi tối
tối
chiều tối
.
Chúng tôi có một bữa tiệc buổi tối ngày mai.
Có 10 lời bình
We
chúng tôi
have
a
một
party
bữa tiệc
buổi tiệc
đảng
tomorrow
ngày mai
evening
buổi tối
tối
chiều tối
.
Chúng tôi có một bữa tiệc buổi tối ngày mai.
Có 10 lời bình
The
theman
người đàn ông
(article)
man
theman
người đàn ông
người đàn ông
đàn ông
cooks
nấu ăn
nấu nướng
nấu
in
vào
trong
the
(article)
evening
buổi tối
tối
chiều tối
.
Người đàn ông nấu ăn vào buổi tối.
Có 34 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.