Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

evening

Bản dịch

tối, buổi tối, chiều tối

We
have
a
party
tomorrow
evening
.

Chúng tôi có một bữa tiệc buổi tối ngày mai.

Có 10 lời bình

We
have
a
party
tomorrow
evening
.

Chúng tôi có một bữa tiệc buổi tối ngày mai.

Có 10 lời bình

The
man
cooks
in
the
evening
.

Người đàn ông nấu ăn vào buổi tối.

Có 34 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.