Tiếng Anh

even

Tiếng Việt
thậm chí

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
evenVí dụI do not even have a brother.Bản dịchTôi thậm chí không có một người anh trai.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.