Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

especially

Bản dịch
đặc biệt, đặc biệt là, nhất là
We
chúng tôi
like
thích
giống như
giống
fruit
trái cây
hoa quả
thành quả
,
especially
đặc biệt là
đặc biệt
nhất là
apples
những trái táo
những quả táo
.
Chúng tôi thích trái cây, đặc biệt là những quả táo.
Có 29 lời bình
The
(article)
food
thức ăn
thực phẩm
is
bị
especially
đặc biệt
đặc biệt là
nhất là
popular
phổ biến
nổi tiếng
during
trong suốt
suốt
the
(article)
summer
mùa hè
mùa hạ
.
Thức ăn thì đặc biệt phổ biến trong mùa hè.
Có 20 lời bình
My
của tôi
husband
chồng
is
bị
especially
đặc biệt
đặc biệt là
nhất là
modern
hiện đại
.
Chồng của tôi thì đặc biệt hiện đại.
Có 17 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.