Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

engineer

Bản dịch
kỹ sư
He
is
the
engineer
,
she
is
the
architect
.
Anh ấy là kỹ sư, cô ấy là kiến trúc sư.
Có 84 lời bình
He
is
the
engineer
,
she
is
the
architect
.
Anh ấy là kỹ sư, cô ấy là kiến trúc sư.
Có 84 lời bình
My
brother
is
an
engineer
.
Anh trai tôi là một kỹ sư.
Có 30 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.