Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

engine

Bản dịch
động cơ, công cụ, dụng cụ
I
tôi
have
a
một
wheel
bánh xe
and
với
an
một
An (proper name)
engine
động cơ
công cụ
dụng cụ
.
Tôi có một cái bánh xe và một cái động cơ.
Có 14 lời bình
The
(article)
red
màu đỏ
đỏ
string
sợi dây
is
đang
for
cho
để
trong (time)
the
(article)
engine
động cơ
công cụ
dụng cụ
.
Sợi dây màu đỏ là dành cho động cơ.
Có 13 lời bình
My
của tôi
engine
động cơ
công cụ
dụng cụ
is
bị
not
không
không phải là
perfect
hoàn chỉnh
hoàn hảo
.
Động cơ của tôi thì không hoàn hảo.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.