Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

enemies

Bản dịch
những kẻ thù, những kẻ địch, những địch thủ
They
chúng
họ
consider
xem như
coi như
xem xét
us
chúng tôi
chúng ta
enemies
những kẻ thù
những kẻ địch
những địch thủ
.
Họ xem chúng tôi như kẻ thù.
Có 8 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.