Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

emergency

Bản dịch
khẩn cấp, trường hợp khẩn cấp
In
incaseof
trong trường hợp
trong trường hợp
phòng khi
trong
vào
case
incaseof
trong trường hợp
trong trường hợp
phòng khi
trường hợp
hoàn cảnh
tình huống
of
incaseof
trong trường hợp
của
emergency
trường hợp khẩn cấp
khẩn cấp
,
call
gọi
cuộc gọi
the
(article)
police
công an
cảnh sát
.
Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi cho công an.
Có 2 lời bình
We
chúng tôi
have
an
một
An (proper name)
emergency
trường hợp khẩn cấp
khẩn cấp
.
Chúng ta có một trường hợp khẩn cấp.
Có 16 lời bình
This
đây
việc này
này
is
bị
an
một
An (proper name)
emergency
trường hợp khẩn cấp
khẩn cấp
!
Đây là một trường hợp khẩn cấp!
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.