Tiếng Anh

eleven

Tiếng Việt
mười một

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
elevenVí dụI study from eight to eleven.Bản dịchTôi học từ tám giờ đến mười một giờ.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.