Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

eleven

Bản dịch
mười một
I
tôi
study
học
nghiên cứu
sự nghiên cứu
from
từ
eight
tám
to
đến
vào
đối với
eleven
mười một
.
Tôi học từ tám giờ đến mười một giờ.
Có 5 lời bình
I
tôi
go
goto
đến
đi
to
goto
đến
vào
đối với
với
bed
giường
at
lúc
vào
eleven
mười một
.
Tôi đi ngủ lúc mười một giờ.
Có 3 lời bình
Eleven
mười một
at
lúc
vào
night
đêm
buổi tối
Mười một giờ đêm
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.