Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

elephant

Bản dịch
voi, con voi
The
theman
người đàn ông
(article)
man
theman
người đàn ông
người đàn ông
đàn ông
has
an
một
An (proper name)
elephant
con voi
voi
.
Người đàn ông có một con voi.
Có 10 lời bình
I
tôi
have
an
một
An (proper name)
elephant
con voi
voi
.
Tôi có một con voi.
Có 34 lời bình
The
(article)
elephant
con voi
voi
drinks
uống
water
nước
.
Con voi uống nước.
Có 17 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.