Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

electric

Bản dịch
điện, có điện
We
chúng tôi
find
tìm thấy
tìm ra
kiếm thấy
an
một
An (proper name)
electric
điện
có điện
engine
động cơ
công cụ
dụng cụ
.
Chúng tôi tìm thấy một động cơ điện.
Có 12 lời bình
She
cô ấy
cô ta
has
an
một
An (proper name)
electric
có điện
điện
motorcycle
xe máy
mô tô
.
Cô ấy có một chiếc xe máy điện.
Có 2 lời bình
She
cô ấy
cô ta
has
an
một
An (proper name)
electric
có điện
điện
car
xe
xe hơi
ô tô
.
Cô ấy có một cái xe điện.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.