Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

elections

Bản dịch
những cuộc bầu cử
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
won
đã thắng
đã giành
đã đạt
the
(article)
elections
những cuộc bầu cử
.
Anh ấy đã thắng các cuộc bầu cử.
Có 2 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.