Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

eighteen

Bản dịch
mười tám
My
của tôi
son
con trai
is
đang
bị
only
chỉ
chỉ có
duy nhất
eighteen
mười tám
.
Con trai của tôi chỉ mới mười tám tuổi.
Có 15 lời bình
They
họ
chúng
live
sống
for
trong (time)
đối với
eighteen
mười tám
months
tháng (số nhiều)
.
Họ sống trong mười tám tháng.
Có 2 lời bình
I
tôi
have
eighteen
mười tám
horses
Những con ngựa
.
Tôi có mười tám con ngựa.
Có 6 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.