Tiếng Anh

effect

Tiếng Việt
tác dụng, sự ảnh hưởng, hiệu ứng

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
effectSốsố ítVí dụThese problems have no effect on us.Bản dịchNhững vấn đề này không có ảnh hưởng đến chúng tôi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.