Tiếng Anh

edition

Tiếng Việt
phiên bản, ấn bản

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
editionSốsố ítVí dụThe colors will change in the next edition.Bản dịchCác màu sắc sẽ thay đổi trong phiên bản tiếp theo.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.