Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

eat

Bản dịch
ăn
I
tôi
eat
ăn
an
một
An (proper name)
apple
trái táo
quả táo
táo
.
Tôi ăn một trái táo.
Có 10 lời bình
Eat
ăn
an
một
An (proper name)
apple
quả táo
táo
trái táo
!
Ăn một quả táo đi!
Có 132 lời bình
I
tôi
eat
ăn
.
Tôi ăn.
Có 50 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của eat


PersonPresentPast
Ieatate
he/she/iteatsate
you/we/theyeatate

Thảo luận liên quan

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.