Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

easily

Bản dịch
một cách dễ dàng
I
tôi
run
chạy bộ
chạy
easily
một cách dễ dàng
with
với
cùng
bằng
the
(article)
black
màu đen
đen
shoes
đôi giày
giày
.
Tôi chạy một cách dễ dàng với đôi giày màu đen.
Có 5 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
reads
đọc
easily
một cách dễ dàng
.
Anh ta đọc một cách dễ dàng.
Có 26 lời bình
She
cô ta
cô ấy
sleeps
ngủ
easily
một cách dễ dàng
.
Cô ta ngủ một cách dễ dàng.
Có 43 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.