Tiếng Anh

easily

Tiếng Việt
một cách dễ dàng

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
easilyVí dụI run easily with the black shoes.Bản dịchTôi chạy một cách dễ dàng với đôi giày màu đen.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.