Tiếng Anh

earned

Tiếng Việt
đã giành được, đã kiếm được (tiền,...)

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
earnedVí dụMy brother had earned more than my father.Bản dịchAnh trai tôi đã kiếm được nhiều hơn cha tôi.

chia động từ earn

PersonPresentPast
Iearnearned
he/she/itearnsearned
you/we/theyearnearned
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.