each

Bản dịch
mỗi
Each
mỗi
year
năm
from
từ
June
tháng Sáu
to
đến
vào
đối với
August
tháng Tám
.
Mỗi năm từ tháng sáu đến tháng tám.
Có 11 lời bình
Each
mỗi
day
ngày
I
tôi
love
loveyou
yêu em
yêu bạn
yêu
tình yêu
you
loveyou
yêu em
yêu bạn
bạn
more
nhiều hơn
hơn
.
Mỗi ngày anh yêu em hơn.
Có 64 lời bình
Each
mỗi
thing
một thứ
thứ
điều
has
a
một
name
tên
.
Mỗi thứ có một cái tên.
Có 17 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.