Tiếng Anh

dust

Tiếng Việt
bụi

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
dustSốsố ítVí dụThere is much dust in my grandmother's house.Bản dịchCó nhiều bụi ở nhà của bà tôi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.