Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ducks

Bản dịch
những con vịt
The
(article)
ducks
những con vịt
drink
uống
water
nước
.
Những con vịt uống nước.
Có 87 lời bình
They
chúng
họ
are
đang
ducks
những con vịt
.
Chúng là những con vịt.
Có 56 lời bình
The
(article)
Ducks
những con vịt
Những con vịt
Có 54 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.