drunk

Bản dịch
I
tôi
have
not
không
không phải là
drunk
say
say rượu
water
nước
today
hôm nay
.
Tôi đã không uống nước hôm nay.
Có 18 lời bình
I
tôi
have
havenever
chưa bao giờ
never
havenever
chưa bao giờ
không bao giờ
drunk
say
say rượu
beer
bia
.
Tôi chưa bao giờ uống bia.
Có 13 lời bình
I
tôi
have
havedrunk
đã uống (thì h.tại hoàn thành)
drunk
havedrunk
đã uống (thì h.tại hoàn thành)
say
say rượu
some
một ít
một số
một vài
milk
sữa
.
Tôi đã uống một chút sữa.
Có 16 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của drink

PersonPresentPast
Idrinkdrank
he/she/itdrinksdrank
you/we/theydrinkdrank

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.